Какво ново?

17 дек 2010

Заключване при плащане

Доставката може да бъде заключена за редакция/изтриване при наличието на платежен документ. Активира се с настройка от менюто "Системни/Настройки/Документи/Доставки".

16 дек 2010

Клониране на права

Програмата вече има възможност да клонира права по модули от един потребител към друг. Изключително удобна функция при въвеждане на нов потребител на сходна позиция с някой настоящ.

13 дек 2010

Заключване при фактура

Поръчката може да бъде заключена за редакция/изтриване при наличието на фактура по която и да е нейна продажба. Активира се с настройка от менюто "Системни/Настройки/Документи/Поръчки".

13 дек 2010

Заключване при плащане

Продажбата може да бъде заключена за редакция/изтриване при наличието на платежен документ, подобно на заключването при издаване на фактура. Активира се с настройка от менюто "Системни/Настройки/Документи/Продажби".

13 дек 2010

Нова функция в поръчки и продажби

Тази нова екстра е полезна за тези, които използват изпълнители (монтьори, продавачи, инструктори и т.н.). В контестното меню (десен бутон на мишката) в таблицата с услуги е налична командата "Разделяне между изпълнители". Тя позволява тази услуга да се раздели по равно между двама изпълнители, на същата цена. Създава се нов ред в документа. Условието е на реда, на който цъкнете десен бутон да има вече въведен изпълнител. След подаване на командата се отваря падащ списък с всички останали изпълнители и Вие избирате с кого да бъде разделен труда.

30 ное 2010

Групиране на съдържанието на фактурата

Системата позволява цялото съдържание на таблиците за стоки и съответно - услуги от продажбата, да бъдат групирани в по един шифър при генериране на фактурата. Например всички ремонтни операции да бъдат фактурирани като "Труд", а всички стоки и материали като "Консумативи". За целта трябва да изпълните следните стъпки: - Създайте един шифър в номенклатурата на стоките (резервни части) с наименование, което Ви устройва за обединяващ. - Създайте един шифър в номенклатурата на услугите (ремонтни операции) с наименование, което Ви устройва за обединяващ. Отворете формата за настройки в следната секция: "Системни/Настройки/Документи/Фактури". В долната лява част на секцията има рамка, озаглавена "Групиране по стоки и услуги при генериране". В нея попълнете (или копирайте) кодовете на създадените преди малко от Вас шифри за стоки и услуги. След това имате възможност да изберете: - Тази опция да е изключена. Това означава, че фактурата винаги ще има съдържанието на продажбата. - Винаги включено - групиране всеки път. - Всеки път питай - решавате дали да групирате при издаването на всяка фактура.

29 ное 2010

Система за брокери

От последната актуализация на програмата е достъпна новата система за водене на отчетност на лица и фирми, извършващи посредническа дейност между Вас и Вашите клиенти. Тези лица са наречени за краткост "Брокери" и получават различен процент възнаграждние спрямо всяка сделка, в която участват. За да използвате системата, трябва да активирате опцията от менюто "Системни/Настройки/Допълнителни модули". След това от менюто "Номенклатури/Брокери" можете да въведете своите посредници, както и техните проценти. В документите за поръчка и продажба се появавят сини колонки, в които можете да избирате брокер, както и да променяте процента му спрямо конкретната сделка, ако е необходимо. Колонката "Платено" позволява да отбележите дали реално брокера е получил този процент, както и да укажете на програмата дали този документ ще участва в справката по брокери, описна по-долу. Важно е да се отбележи, че в тази справка се отразяват данни от ПРОДАЖБИТЕ, а не от поръчките. Ако Вие въведете брокер в поръчката, той ще се прехвърли в продажбата автоматично при генериране на последната. Справката се намира в менюто "Справки/Заработки и комисионни/Справка по брокери".

04 окт 2010

Реорганизация на контекстните функции

Във връзка с увеличаването на възможностите на MiniMax и "пренаселването" на контекстното меню (десен бутон на мишката) е създадена нова организация на допълнителните функции. В стандартната лента с бутони е създаден още един бутон "Допълнителни функции" с изображение на жълта звезда. Намира се от дясната страна на бутона за принтиране. В него са съсредоточени всички функции, които касаят ЦЕЛИЯТ МОДУЛ. В контестното меню са останали само тези, функции, които се отнасят само за КОНКРЕТНАТА ТАБЛИЦА ИЛИ КЛЕТКА, от които са извикани. По долу следва списък на функциите, преместени от десния бутон на мишката на новия бутон: 1. За всички модули: - Дългосрочна сделка - Създаване на съобщение 2. Модул доставки: - Преизчисляване на СДЦ на стоките от доставката - Разпечатване на етикети 3. Модул продажби: - Създаване на договор, протокол - Отделяне на маркираните в нова продажба 4. Модули приходни и разходни касови документи: - Важен документ - Преразпределение по обекти 5. Модул поръчки: - Смяна на статуса - Налични и резервирани стоки (части) - Създаване на договор, протокол - Закриване на поръчки/достъп до продажби Принципът на показване и скриване на този тип функции спрямо правата на потребителя и допълнителни фактори е запазен. Обработени са основните и най-натоварени модули. При промяна в други, ще бъдете своевременно информирани тук.

24 авг 2010

Специализиран калкулатор

Добавена е възможност за натрупване на стойности за събиране/изваждане в специална странична памет. Функцията достъпна за всяка клетка, която съдържа цифрова информация (суми, количества и др.) от контекстното меню/Математически функции. След прехвърляне на стойността за пресмятане, програмата записва и източника на числото в реда: - Име на модул (форма) - Номер на документа (ако има) - Име на таблица - Име на поле Заглавията и стойностите подлежат на редакция, в зависимост от нуждите. Цяла изготвена сметка може да се разпечата/експортне по стандартния начин. При затваряне на формата на специализирания калкулатор, съдържанието на последния се заличава.

01 юли 2010

Връзки с клиенти -> Оферти

В менюто "Системни/Настройки/Документи/Оферти" е добавена отметка, която позволява разпечатване на оферта без цени и суми. Когато опцията е активна, системата пита преди всеки печат дали да разпечатва цени и суми.