Какво ново?

11 яну 2009

Връзки с клиенти -> Оферти

Добавена е функция, която касае допълнителните текстове (Загавна част и Допълнителни уточнения) на офертите. Бутон във вид на дискета, намиращ се на лентата с инструменти за форматиране и подравняване на текст позволява запазването на текущите текстове, за да бъдат зарежадни автоматично при създаване на следващи оферти. Автоматично зареденият текст може да бъде редактиран свободно за всяка оферта

11 яну 2009

Документи -> Заявки към доставчици

В главната таблица на документа е добавено поле за въвеждане на очаквана дата на доставка, която излиза и на разпечатката

11 яну 2009

Документи -> Приходни/Разходни касови документи

Добавен е малък инструмент в контекстното меню (десен бутон на мишката) на таблицата с касовите ордери наречен "Важен документ". Чрез него могат да се отбелязват определени ордери с по-специален статут за по-лесно разпознаване в бъдеще

07 яну 2009

Системни -> Потребители

Добавена е възможност за издаване на фактури без печат и с идентификационен шифър на издателя вместо подпис по чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС. За всеки потребител това може да се настрои от секцията "Персонални настройки"

17 сеп 2008

Печат към фискални принтери

Minimax разполага с функция за директен печат към фискалните принтери на Датекс. За още по-голямо улеснение е добавен и нов интерфейс за продажба на дребно. Новата функция е безплатна за всички, притежаващи лиценз, за която и да е от версиите на MiniMax.

28 авг 2008

Етикетни баркод принтери

Вече е възможно да отпечатвате баркодове и текстова информация на етикетни баркод принтери директно от MIniMax. Новата възможност на софтуера комуникира директно с баркод принтери на Zebra Technologies на ниско ниво и позволява бърз и качествен печат на етикети. Можем да Ви предложим също и доставка на самите принтери, инсталация и консумативи.

Принтерите Zebra са произведени от световния лидер в тази област - Zebra Technologies Inc. Към настоящия момент 5 000 000 принтера Zebra работят в целия свят. На качеството и надежността на продуктите на Zebra Technologies са се доверили над 90% от 500-те най-големи фирми в САЩ (Fortune 500). Те са с недостижими качество на печат, функционални възможности, надеждност и разнообразие на модели, подходящи за всякакви приложения. Отпечатваната информация може да бъде буквено цифрова - кирилица и латиница; баркодове; графични символи и знаци. Принтерите позволяват отпечатване на произволни тиражи етикети, с възможност за автоматично отпечатване на променлива информация - серийни номера; баркодове, кодиращи серийни номера; връзка с бази данни и др. В зависимост от приложението и условията на работа, принтерите могат да работят в различен режим - навиване на рола, срязване на листи, подаване на разлепени от носещия материал.

Свържете се с нас за да Ви консултираме и предложим подходящо решение за вашия бизнес.

15 май 2008

Модул Внос

В разработка е модул за улесняване на калкулациите при внос на стоки. Всеки потребител може да тества новия модул в най-новите версии на софтуера. Модулът се предоставя заедно с две нови справки свързани с него.

За повече информация относно модула се свържете с представител на НК Софтуер. Очаквайте скоро и официалната версия на модула.

14 фев 2008

Система за стоки аналози

В разработка е нова система за водене на отчетност на стоки/материали аналози. С нейна помощ програмата ще предлага автоматично продажба на стоки, които са идентични на избраната от оператора, но са на друг производител.

Очаквайте подробности при влизане на системата в експлоатация.

12 фев 2008

MiniMax 2

Излезе новата версия 2.0 на MiniMax и MiniMax Autoservice. Наред с оптимизацията на базата данни за по-виска производителност, налице е и съвсем новият стилен интерфейс, който позволява по-бърза и удобна работа.

Същевременно функционалността е запазена напълно и настоящите потребители не е необходимо да променят своят начин на работа със системата. Запазени са всички разположения на инструментите по екрана, както и клавишните комбинации.

Всички клиенти, които имат договорни отношения с НК Софтуер, ще получат новата версия безплатно, като обикновен ъпдейт.

11 фев 2008

Импорт / Експорт

Нова функция в MiniMax и MiniMax Autoservice: системата вече притежава универсален импорт от MS Excel. Всяка една таблица може да получи информация от файл, като операторът може да настрои съдържанието на колоните свободно за всеки един импорт.

Особно важно в случая е, че тази функционалност не изисква на компютъра да бъде инсталиран MS Excel. Системата за импорт непрекъснато се усъвършенства.

Очаквайте скоро и унивесален експорт, без необходимостта от инсталиран MS Excel, който ще замени настоящия, който изисква MS Excel.