Функции

Функции

NK Sport е изграден на базата на доказалата се във времето платформа NK Software ERP, която е одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговски обекти.

Освен всички функции, които наследява от ядрото, NK Sport добавя:

 

Клиентски карти
Идентификационна карта с баркод, притежание на клиента. Прикрепяне на снимка, директно създадена през софтуера, с помощта на обикновена уеб камера, инсталирана на компютъра. Възможност за използване на готови пластики или разпечатвне на карти. Идентифицира приносителя и начислява персонална отстъпка. Възможност за ПИН код защита.

Пакети услуги
Предварително създаване на пакет за всяка услуга/спорт/ със следните параметри: наименование/например"Сребърен", "Златен", "Платинен"/; брой посещения/часове; дни на валидност; цена. Операторите само използват готовите пакети при зареждане на карта - бързо и лесно

Зареждане на карти
Всяка карта може текущо да съдържа предплатени посещения/часове, за различни услуги. За всяко едно "зарeждане" се води отделен самостоятелен баланс за остатък. Картите могат да бъдат допълвани, преди броя посещения на текущия пакет да е свършил.

Часови зони
Софтуера позволява дефиниране на отделни интервали от денонощието и задаване на преференциални цени за по-слабо натоварените. NK Sport следи дали преференциалните пакети се използват в точният интервал.

Happy hour
Разновидност на системата за часови зони - дефиниране на части от денонощието с по-евтини стоки и услуги за клиенти, които не са абонати. Допълнителен начин да стимулирате посещаемостта, в по-слабо натоварени зони.

Инструктори / Треньори
Начисляване на допълнителна надценка за инструктор, график в реално време за това кой е на работа и автоматично прикрепяне на инструктора към текущото посещение.