Товарното пристанище на Варна

Пристанище „Одесос ПБМ” АД е обществено пристанище с регионално значение, разположено на територията на град Варна,на „стария канал”, от страната на града.