Официалният туристически портал на Бургас е достъпен за мобилни телефони, но това приложение допълва цялостната система за туристическо обслужване.