Медико - дентален център

Viva Clinic извършва специализирана медицинска и стоматологична помощ, разполага с модерно оборудвани кабинети и висококвалифицирани специалисти, подпомогнати от най-съвременна медицинска апаратура за конвенционална рентгенография, зъбна рентгенография, ехография, аудиометрия и лаборатория, в която се извършват всички видове клинични, микробиологични и цитологични изследвания. Клиниката извършва и естетични интервенции - естетична хирургия, дерматолгия и стоматология.

Език: Български, Английски, Руски, Немски
Използвани технологии: PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript

Мобилен сайт на Viva Clinic

Пълната функционалност на официалния сайт, но в джобен формат - това можете да очаквате от мобилната версия на Viva Clinic. Запазване на час за преглед, информация за специалистите, както и за видовете интервенции, многоезичност и достъпност от всяко място, по всяко време!