Строителни услуги и механизация

Основният предмет на дейност на фирмата е: разрушаване на стари обществени, промишлени сгради и съоръжения, външно и вътрешно ел. и ВиК, вертикална планировка, изпълнение на хидротехнически съоръжения, общостроителни работи, транспортна дейност в страната и чужбина, външно-търговска дейност, търговско посредничество и представителство, сондажно-инжекционни работи, торкретни работи, производство и продажба на произведена продукция в страната и чужбина, транспортни и спедиционни сделки, туристически и рекламни сделки, както и всякакви търговски и стопански сделки незабранени със закон.

 

Език: Български
Използвани технологии: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript