Туристически гид...

Сайта RelaxBulgaria.com има за цел да обедини възможно най-голям брой собственици на търговски обекти свързани с обслужването на туристите в България. Той представлява сайт за колективна реклама, чрез който собствениците на търговски обекти свързани с обслужването на туристи, получават възможност срещу сравнително малка сума, да излязат на международния рекламен пазар.

Език: Български, Английски, Руски
Използвани технологии: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript