Зеленчукова борса гр. Бургас...

Новата борса е първата лицензирана стокова борса в България и е отворена за всички производители и вносители на плодове и зеленчуци. Ежедневно в сайта се предоставят актуални цени на пресни плодове и зеленчуци, предлагани в момента на борсата. 

 

Език: Български
Използвани технологии: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript