В помощ на туристите от бургаския регион!

Проекта “Зелени коридори” цели популяризи-рането на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели и се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Сайтът съдържа информация за интересни туристически обекти и вело маршрути.

Език:Български, Английски, Турски
Използвани технологии: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript