Информация за качеството на въздуха в Бургас

Интернет сайт, създаден по поръчка на Община Бургас във връзка с проект за мониторинг на качеството на въздуха в Бургас. Сайтът предоставя информация за различните видове замърсявания, но основната му функционалност е подаването на информация и връзка в реално време с мобилната станция измерваща замърсяванията, което дава представа на потребителя за качеството на въздуха във всеки един момент.

Език:Български, Английски
Използвани технологии: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript