Официален уеб сайт

Нов официален сайт на община Добрич. Той отново е част от инициативата на NK Software "10 стъпки към модерна интернет община".

Този път работихме по утвърден леаут, но подобрихме функционалността и достъпността на информацията. Въпреки, че на пръв поглед сайтът няма особена промяна, то редовните му посетители ще забележат многократно увеличение на скоростта на зареждане, специално изработения и преструктуриран портал за услуги, структурата на администрацията, обновеното главно меню. Това, което също не се вижда от публичния посетител, но в значителна степен помага на служителите е административната система - широките възможности, които тя дава и допълнителните инструменти, които подпомагат по-бързата им ежедневна дейност. Публичната част изпълнява изискванията за институционална идентичност, сигурност и достъпност, които са заложени в българското и европейско законодателство.

Език: Български, Английски
Използвани технологии: HTML 5, CSS, Javascript, PHP, MySQL

Това, което също не се вижда от публичния посетител, но в значителна степен помага на служителите е административната система - широките възможности, които тя дава и допълнителните инструменти, които подпомагат по-бързата им ежедневна дейност. Публичната част изпълнява изискванията за институционална идентичност, сигурност и достъпност, които са заложени в българското и европейско законодателство.