BLUE GROWTH COLLABs

Сайт за проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ (BLUE GROWTH COLLABs). Подобряване на капацитета за трансгранично сътрудничество в областта на опазването на морската и околната среда чрез създаването на подкрепящи инфраструктура и условия за провеждане на приложни научни изследвания и съвместни партньорски инициативи.

Език: Български, Английски, Руски, Немски
Използвани технологии: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript

Подобряване на капацитета за трансгранично сътрудничество в областта на опазването на морската и околната среда чрез създаването на подкрепящи инфраструктура и условия за провеждане на приложни научни изследвания и съвместни партньорски инициативи.