Ръчно изработените български струнни музикални инструменти

100 години традиция в изработването на струнни музикални инструменти и любов към музиката.
Изработихме и сайт на фабриката за ръчно изработени музикални инструменти Кремона в град Кзанлък.

Език: Английски 
Използвани технологии: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript