Индустриална зона от нов, европейски тип

„Зона Загоре“ е уебсайтът на индустриалната зона, която предлага изключително благоприятни условия за развитие на бизнес от гледна точка на локация, инфраструктура и комуникации. Сайтът е ориентиран към потенциалните инвеститори, като една от основните му цели е да ги запознае с преимуществата на зоната, като подходящо място за установяване на бизнес.

Самият проект е изработен по инициатива на Община Стара Загора и местния бизнес, и в партньорство с държавата, като индустриална зона от модерен европейски тип.

Нашият екип подготви дизайна, съобразно изискванията на клиента, като следваща стъпка беше изработването на самия сайт. Той е адаптивен към екраните на различните телефони, таблети и монитори. Потенциалните купувачи лесно могат да достигнат до всяка необходима информация и актуални новини, относно проекта.


Език: Български, Английски
Използвани технологии: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript