Младежки културен център Бургас

Mладежкият културен център в град Бургас е открит през есента на 1974 г. на 8 септември през 1974 г. Станко Тодоров, тогавашен министър-председател в 72-то правителство на българия, прерязва трикольорната лента и полива с менче вода за успешен старт на новоизградения окръжен младежки дом „Атанас Манчев“. Днес Младежки културен център е дом за културни дейности от всякакво естество и приютява най-големите бургаски спортни клубове!

Език:Български
Използвани технологии: PHP, MySQL, XHTML, CSS, JavaScript