По-добро качество на живот, с минимална оперативна намеса...

Д-р Явор Енчев е доцент по неврохирургия, основател и началник на отделението по неврохирургия в Университетска болница "Св. Марина" - Варна, което вече прерастна в клиника по неврохирургия.

Той е ученик на българските светила в неврохирургията и е специализирал при световни величия в сферата на детската неврохирургия, васкуларна неврохирургия и неврологичната онкология.

За него изградихме изцяло нов и отзивчив уебсайт, тематично съобразен със сферата на дейност.

Език: Български, Английски
Използвани технологии: PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript