Експертните оценки...

Сайт за експертни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания на „Динев и сие” ООД.

Един от сайтовете, който пръв попадна в портфолиото ни за 2015-та година, се отличава с изчистен дизайн и адаптивна функционалност. Заявете своята експертна оценка от всяко устройство, по всяко време!

Език: Български, Английски
Използвани технологии: PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript