Доставката на медицинска апаратура

Доставка на специализирана медицинска апаратура и продукти в областта на кардиологията, обща, съдова хирургия, гинекология, физиотерапия и урология. "КлиниМаг" ООД предлага най-новите продукти и иновативни медицински технологии от цял свят!

Новият Clinimag.bg вече е по-достъпен и подреден! Отворете сайта през всяко устройство, благодарение на отзивчивия му дизайн. Сайтът вече разполага и с прилежен електронен каталог на цялата медицинска апаратура, която клиентът ни предлага. Добавена е и възможността за директно запитване, към всеки един от артикулите. Използвайте я! 

Език: Български, Английски
Използвани технологии: HTML 5, CSS, Javascript, PHP, MySQL