Търговия с горива и нефтопродукти

ЗАРА е дистрибутор на енергийни продукти в ЦЕНТРАЛНА - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ. Основна цел на групата е, черпейки от опита и традициите на ВОДЕЩИТЕ СВЕТОВНИ КОМПАНИИ да се внедрят и наложат добри търговски практики в местния пазар, което да доведе до по-висока ефективност.