Интернет търговия

Интернет магазини и онлайн услуги, които успешно продават в интернет. Много сайтове, от които вероятно сте пазарували и Вие... Така ги правим ние – изключително лесни за управление и организация, с възможност за интегриране със софтуерът ни за управление на бизнеса "MiniMax", както и на най-големите разплащателни системи като PayPal, BORICA и ePay.