NK Software ERP е софтуер за управление на продажби в търговските обекти!
Базиран на платформа разработвана вече 15 години и официално одобрен от НАП за използване в търговски обекти с отчитане на продажбите с фискални устройства. NK Software ERP може да работи във всеки бизнес, в един или няколко търговски обекти, дори и те да са пространствено отдалечени. NK Software ERP работи автономно, без изискване за закупуване на софтуери на други разработчици - офис пакети, инструменти за експорт/импорт, платени сървъри за бази данни и др.


Всички функции

Освен базовите възможности за отчитане на търговска дейност, налице са и специализирани модули: за изчисления при внос; производство и рецепти; сервиз; отношения с клиенти (CRM); интернет търговия; консигнации и други. Ако Вашият бизнес е Автосервиз или Спортен/Фитнес център, вижте от какви решения може да се възползвате:

Софтуер за управление на автосервизи

Имате автосервиз и искате да извършвате продажби с фискални устройства на части и услуги? Искате да обхванете всички процеси по обслужване на МПС, работата на Вашите служители и отношенията с клиенти? NK Autoservice e базиран на NK Software ERP (одобрен от НАП) и обслужва тези дейности перфектно.

Вижте повече за NK Autoservice

Софтуер за управление на спортни обекти

Имате фитнес зала, спортен комплекс или друг подобен бизнес? Имате съоръжения, служители и множество членове, които заслужават специално внимание, използвате абонаментни карти и политика за лоялност. NK Sport e специално проектиран за тази работа и ще Ви помогне да бъдете в течение на всички аспекти на дейността.

Вижте повече за NK Sport

Функции

NK Software ERP е цялостна интегрирана система за управление на търговско предприятие. NK Software ERP следва класическият модел на ERP системите и включва по-голямата част от техните модули. NK Software ERP организира ежедневната работа и спестява време, като помага в изпълнението на задачите Ви със следните функции:

 

Общи функции

Номенклатури /списъци/
Всички номенклатурни единици - стоки, клиенти, обекти, платежни центрове и други, се организират и каталогизират свободно от Вас. Можете да избирате между линейна и дървовидна структура.

Документи
Всички документи в системата са организирани в документна верига - подредена хронологична последователност, която позволява да генерирате документите един след друг с лесни инструменти - от офертата до фактурата!

Справки
Всички справки в NK Software ERP се генерират в реално време. Софтуерът разполага с над 70 справки, като голяма част от тях позволяват филтриране и настройка преди да бъдат изведени резултатите.

Универсален импорт / експорт
Създадени са универсални инструменти за експорт/импорт на данни в MS Excel и XML за всяка таблица. Прехвърляне на данни от друг софтуер или външни документи може да се извърши лесно и ежедневно от потребителя без намесата на разработчик.

Универсален печат
Интелигентен инструмент за печат на всяка таблица, с избор на колонки, подредба, широчина, запазване на изброените данни в шаблони. Експорт на всеки печат в популярни файлови формати - PDF, JPG, HTML и др. Изпращане на е-мейл с готовия документ директно от софтуера веднага след експорт.

Връзка с баркод скенери
Баркодът позволява директна адресация до желаното място, като игнорира възможността за грешки. Ето защо е застъпен широко в системата - намиране на стоки, както и всички документи, автоматично отделяне по тип и номер и отваряне на точно търсения.


Функции съобразени с изискванията на Наредба Н-18

Връзка с фискални устройства
NK Software ERP поддръжа одобрените по Наредба Н-18 фискални устройства на фирма Дейзи - касови апарати и фискални принтери, чрез специализиран софтуер за управление. Можете да разгледате гамата продукти тук (http://daisy.bg/products)

Потребителски акаунти
Към всеки акаунт могат да се въвеждат подробни данни и е заложена настройка на уникален номер на оператора, който участва във формиране на УНП. Софтуерът поддръжа и специализиран акаунт за осъществяване на достъп от органите на НАП при проверка със изискваните от наредбата права.

Контрол на достъпа
NK Software ERP притежава две системи за контрол - превантивен и последващ. За всеки модул и всеки потребител могат да се задават права за достъп за действията: изглед, въвеждане, редакция и изтриване, както и права за достъп до елементи от номенклатурите. Последващият контрол записва всяко действие с дата, час и потребител /Лог/.

УНП
При създаването на всяка продажба се генерира уникален номер на продажбата (УНП), съгласно изискванията на Наредбата. Такъв номер получават ВСИЧКИ продажби, без значение дали в последствие ще бъдат разплатени в брой/карта или с друго плащане, което не изисква касов бон (например с банков превод).

Проверки свързани с ФУ
При СУПТО е недопустимо дори започване на създаване на продажба, ако фискалното устройство не е в готовност. За това на различни етапи от създаването (нова продажба, добавяне на артикули, разплащане) на продажбата са предвидени проверки за готовността на фискалното устройство.

Сторниране и други операции
След успешно разплащане и издаване на касов бон, продажбата и плащането към нея се „заключват“ за всякакъв вид действия – редакция, изтриване, добавяне на нови редове и т.н. За корекция при допускане на грешки или при връщане на стоки от страна на клиенти са предвидени сторно документи.

Разплащания
NK Software ERP има предварително дефинирани типове плащания, за които се изисква издаване на касов бон и не позволява използването им ако не е осъществена успешна връзка с ФУ.

Споделяне на ФУ
Предвидена е възможност за споделяне на едно фискално устройство от няколко работни станции и потребители, така че броят на закупените от клиента ФУ да е оптимален.

Работа в отдалечени обекти
Възможно е конфигуриране на системата за работа като СУПТО в среда на няколко географски отдалечени обекта, използващи обща база данни за интегритет на информацията.


Взаимоотношения с клиенти – (CRM)

Комуникация с клиенти
Организиране на списъци с потенциални клиенти, отчетност на маркетинговите кампании по различните канали - обаждане, среща, електронна поща. Съставяне и изпращане на e-mail бюлетин.

Продажби и ефективност
Следене на стоковите и паричните взаимоотношения с клиентите. Система за отстъпки, надценки, клиентски карти, следене на лимити и задължения. Справки относно ефективността на ангажираните лица.

Следпродажбено обслужване
Сервизен модул за абонаментно и гаранционно обслужване на клиентите. Система за съобщения, срещи и задачи с аларма за предстоящи събития, обвързани с документооборота.


Планиране на ресурси

Управление на ресурси
Софтуерът дава на компанията възможност в реално време да бъдат проследявани основни работни процеси като производство, доставки, продажби на едро, поръчки, заявки и други. Софтуера следи ресурсите, с които се оперира - наличности на стоки и парични средства, капацитет за производство и изпълнението на поетите от компанията задължения.

Интернет магазин
Изцяло интегрираният модул за интернет търговия предоставя инструменти за организиране на интернет каталог: групиране, ценообразуване, аналози, опции, свързани продукти, бонус пакети, промоции. Приемане на поръчки от интернет и вписването им в общия стокооборот, общи наличности и отчети с клиенти.

Бизнес анализ
За най-високите нива на мениджмънта, NK Software ERP осигурява система от справки и мулти-фирмени отчети за движението на финансови и стокови средства. Сравнителният анализ на база периоди и сезонност на дейността осгуряват информация за правилни мениджърски решения и по-добро планиране.


NK Software ERP

Ако желаете да получите оферта за лицензиране, инсталиране и поддръжка

Изпратете запитване

Желаете повече информация? Нашият екип е готов да отговори на вашите въпроси!

0887 55 81 69