Блог

Нов административен панел + Интеграция на ChatGPT за общинските ни сайтове

27 фев 2024


 

Основна част от нашето портфолио от продукти е 4 Smart City - пакет от решения предназначени за общините – официален сайт, система за сигнали, резервационна и туристическа платформа.

Нашият флагман – платформата за управление на официален общински уебсайт еволюира в своята 4-та версия.

Освен от обновения интерфейс, нашите клиенти – общини се възползват вече и от по-бърза работа с административния панел, обновен редактор на богат текст, обновен начален екран с бързи препратки и функции, както и от още много други подобрения.

В четвъртото поколение на нашия продукт за управление на общински интернет сайт ние интегрирахме и добре познатата платформа за изкуствен интелект – OpenAI, известна на крайния потребител под името Chat GPT. Това е генеративен изкуствен интелект, който ще бъде постоянно на разположение директно в административния панел за управление на общинския сайт и може да бъде използван в различни ситуации. По този начин повишаваме производителността в ежедневната работа на общинските служители и подобряваме качеството при представяне на информацията пред широката публика.

За още по-пълноценно използване на възможностите на openAI ние интегрирахме асистента с контекстни функции от ежедневието. Например:

  1. Може да накарате асистента да преведе на различен език текста, който в момента редактирате директно в админ панела.

  2. Може да използвате услугите му за проверка за правописни и пунктуационни грешки

  3. Може да използвате възможностите му да генерира по-подробен текст от няколко абзаца, като му дадете като тема 1-2 изречения или да резюмира дълъг текст в кратка версия.

  4. Може да откривате и заличавате лични данни в текст с негова помощ

... и още много други.

Разбира се възможностите са неограничени, защото асистентът е компетентен по доста широк кръг от теми и притежава познание недостижимо по обем от капацитета от знания на един човек. Може да водите разговор с него и да му давате указания в свободен текст. Имате нов асистент под ръка и при това безплатно ... 

... но все пак, не разчитайте изцяло на неговата преценка, защото все още ChatGPT допуска грешки или си измисля неверни твърдения. Винаги проверявайте неговата работа!

Новите функционалности са налични за всички наши клиенти, с които имаме дългосрочни бизнес ангажименти, а асистентът с изкуствен интелект за тях ще е безплатен, въпреки, че използването на платформата OpenAI е платено.

Нашият стремеж е да предлагаме на общините в България първокласен продукт, който да улеснява ежедневната им работа, отлично работещ и изглеждащ сайт, който да повишава доверието на гражданите в администрацията.

 

Вижте повече за 4 Smart City, както и нашето портфолио от общински уебсайтове!

Вижте и нагледно как работи нашият асистент с изкуствен интелект в краткото видео по-долу:

 

  • Споделете в: