Блог

Безвъзмездно финансиране от ЕС за софтуер и онлайн магазин

12 окт 2022


Представяме на Вашето внимание възможност да внедрите софтуер за управление на бизнес процеси, да създадете онлайн магазин, да рекламирате в интернет... а защо не и всичко заедно. При това напълно безплатно!

Тези възможности дава финансирането по проект "Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП" на ЕС. Конкретните параметри ще намерите по-долу. Основните и най-важни аспекти са следните:

 • Максималната сума за финансиране е 20 000 лв - напълно достатъчни за съвременна и функционална информационна система
 • Финансирането е 100%, не се изисква самоучастие
 • Ние, NK Software, можем да бъдем полезни в следните дейности - ERP и CRM софтуер, онлайн магазин и маркетинг в интернет. Това е единна напълно интегрирана софтуерна платформа.
 • Работим с консултантска компания със спечелени и успешно реализирани над 300 евро-проекта на обща стойност над 50 млн. лева по най-разнообразни оперативни програми на ЕС

Възползвайте се от възможността да стартирате дълго отлаганият онлайн магазин и да сложите ред в ежедневната работа с качествен софтуер. Всички предпоставки са налични тук и сега

Ние следим европейските програми от много години и за първи път има такава, която да съответства в толкова голяма степен на нашата софтуерна платформа, което я прави много подходяща. Вижте фукционалностите, които има и как те се съотнасят към изискванията на проекта:

 • Minimax е платформа за онлайн магазин с всички компоненти
 • Следене на взаимоотношенията с клиенти (CRM система) + кол център функционалност
 • Управление на веригата за доставки (логистика, интеграция с куриери)
 • Подържане на складовото стопанство - обороти, наличности, статистика (WMS модул)
 • Специализирани интерфейси за продажби на дребно (POS система)
 • Връзка с хардуер - баркод принтер, касов апарат, баркод четец, камера и др.

Пълна спецификация може да видите тук!

Следват конкретните технически изисквания, допустимите услуги и кандидати. Ако се съмнявате в някой параметър, не се колебайте да се свържете с нас, за да го обсъдим и намерим заедно решение.

Допустими кандидати:

 1. Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2. Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., т.е. имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021).
 3. Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 82 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 123 000 лева
 5. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В „Добивна промишленост“;
 • сектор F „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

Допустими дейности/разходи:

1. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, което включва: създаване на онлайн магазин; създаване на корпоративен уебсайт; маркетинг в социални медии (social media marketing), вкл. управление на PPC (pay-per-click) реклама.

2. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, което включва: въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система); въвеждане на система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система); въвеждане на модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес; въвеждане на модул за управление на складовото стопанство (WMS модул); въвеждане на модул за управление на производството; въвеждане на система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система); въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система); въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

3. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията, което включва: въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001; изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа; изграждане на система за архивиране на информация; изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

 • Минимален размер на помощта: 3 000 лв.
 • Максимален размер на помощта: 20 000 лв.
 • Процент на финансиране: 100 %
 • Общ бюджет на процедурата: 30 600 000 лева
 • Индикативен срок за отваряне на процедурата: 14 октомври 2022 г. (към момента на публикуване на статията съгласно eumis2020.government.bg)

Не губете време!

За всички въпроси, които имате нашия екип е на разположение.

Свържете се с нас!

 • Споделете в: