Какво ново?

09 мар 2010

Ценообразуване на труд, продължение

Продължение от т. 88. Системата за ценообразуване спрямо автомобила е придобила още параметри, по които може да се определи цена на час: застраховател и тип поръчка (например: стандартна, по щета, гаранционна и т.н.). За всеки застраховател може да се указва на какъв принцип определя цената на час труд - спрямо годините на автомобила или спрямо застрахователната сума (стойност). За целта в модула за автомобили е добавено поле за въвждане на тази сума за всеки автомобил. Внимание! При всяко посещение на автомобила за ремонти по щета, актуализирайте тази стойност! Разширената система за ценообразуване може да се активира и деактивира от настройките на програмата.

18 фев 2010

Времена за изпълнение

Системата позволява разделянето на автомобилите на 4 класа, условно наречени A, B, C, D. Във формата за услуги за всеки клас може да се зададе различно време за изпълнене и то да бъде предложено по подразбиране в поръчката или продажбата спрямо класа на автомобила. Ако в документа липсва автомобил или той е без зададен клас, системата предлага времето на клас А.

18 фев 2010

Ценообразуване на труд

Инструменти за настройка на цени на нормочас. Цената за час труд би могла да се определи по два начина: - Ставки спрямо годините на автомобила (Меню "Номенклатури/Допълнителни данни за автосервиз/Трудови почасови ставки") - Обща базова продажна цена, записана в номенкатурата на услугите (ремонтите). За всяка услуга, имате възможност да определяте по кой от изборенте по-горе начини, да се генерира цената в поръчката и продажбата. За по-лесна и бърза работа е предвидено програмата да се настройва кой метод да записва към услугата при създаването на нова такава. Натройката можете да намерите в меню "Системни/Настройки/Услуги".

14 дек 2009

Справки -> Заработки по изпълнители

Добавена е колонка "Часове". Подходяща за случаи, когато всички ремонтни услуги се измерват в човеко-часове. Съдържа сбор от изработените часове от всеки изпълнител за периода на справката.

14 дек 2009

Рецепти за бои

Изградена е система за създаване на рецепти за автобои. Изграждат се шаблони, които указват съдържанието на определена боя, извеждат всяка съставка отделно от наличността на склада и генерират продажба с общия шифър.

23 сеп 2009

НАРЕДБА № 24

В новата версия на MiniMax Autoservice е разработен инструмент, който позволява системета да бъде настроена и да работи с нормовремена по НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането. Във връзка с класификацията по наредбата, в системата са въведени следните допълнителни параметри: - клас на автомобилите (A, B, C, D) - типове пътни превозни средства (леки, лекотоварни и др.) - Типове горива (бензин, дизел) - Трудови почасови ставки (въвежда се цената на час работа в зависимост от годините на автомобила) - Типове цветове (металик, перла и др.) - Степен на сложност на изпълнение дейността по детайлите (1,2,3,4) Програмата позволява настройка на основните типове дейности от наредбата: - Тенекеджийни - Подмяна - Разоборудване - Бояджийни - Боя и допълнителни материали В системата се зареждат и настройват всички параметри и при коректно въвеждане на данните на автомобила, най вече дата на производство и клас, системета сама попълва по-голямата част от съдържанието на поръчката. В зависимост от настройките системата генерира различен изглед и на печата на поръчката за ремонт, проткол при приемане и др. Тези настройки и импорти не присъстват в демо версията, тъй като са сложни и обхватни и се извършват за всеки клиент при внедряването на системата.