Пълнофункционален софтуер за управление на автосервиз! Иновативни функции подпомагащи бизнеса с авточасти и ремонтни услуги!


За сервизи, извършващи автобояджийни услуги! Съставяйте калкулации по Наредба 24 - за секунди!


Пълна отчетност до последното болтче! Уверете се колко е лесно с NK Autoservice ...

NK Autoservice е базиран на NK Software ERP - софтуер за управление на продажби в търговските обекти.

ОДОБРЕН ОТ НАП ПО НАРЕДБА Н-18

Бизнесът се разраства, броят на подемниците в сервиза се увеличава, служителите и клиентите също.
Вие желаете да имате пълен контрол и да знаете какво се случва във Вашия автосервиз - по всяко време, с всеки автомобил!

Автосервиз механици

Автосервиз

Специализиран бизнес, специални потребности ...

Да разполагаш с високоспециализирана техника, да можеш да познаеш проблема само по звука, да предложиш точната резервна част и да успееш да вложиш всичко това с майсторлък за да накараш един автомобил съставен от стотици хиляди части да изминава хиляди километри...

Автосервизът обединява всичко това ...

Различните сервизи имат различни начини на организация, в зависимост от опита и философията на мениджъра, но във всички тях ежедневно се попълват документи, приемат се и се предават автомобили, комуникира се с клиенти, доставчици и застрахователи, доставят се резервни части и се извършват услуги.

Ето защо за организацията на всичко това е необходим софтуер за автосервиз, който да подпомага ежедневната дейност и да дава ясна база за правилни управленски решения!

Софтуер за автосервиз

с повече от 10 години история ...

Базиран на NK Software ERP - софтуер за управление на продажби в търговските обекти, притежава ядро, съдържащо, както основните за всеки бизнес функции - управление на наличности, взаимоотношения с клиенти, издаване на документи, така и още множество специфични за автосервиз функционалности:

- изготвяне на калкулации и оферти
- съставяне на сервизни поръчки
- отчитане на продажбите и разплащания
- генериране на договори и протоколи
- контрол върху изпълнителите
- следене на застраховки, вноски, разплащания
- отчетност на автотенекиджийни услуги
- продажба на нови автомобили
- осигуряване на вътрешната комуникация

Последните новости в софтуера >

Основни функции на платформата NK Software ERP >

Специализирани модули за автосервиз >

Софтуер за автосервиз

1 минута!

И вашата калкулация за щета е готова!

Сътрудничеството ни с водещи сервизи за автотенекеджийни и бояджийни услуги усъвършенства инструментите на софтуера свързани с Наредба 24. В софтуера са заложени всички операции и нормовремена, включени в наредбата.

Съставянето на поръчка за ремонти по щети е изключително бързо и лесно! Софтуерът Ви дава гъвкавост и по отношение на различните изисквания, които поставя всеки застраховател!

Още

Нашите клиенти

Софтуерът помага ежедневно на водещи сервизи в България.

Модули

Вижте всички модули NK Autoservice

Функции

Вижте пълният набор от документи, които може да издавате от NK Autoservice.

Приложение

Вижте как софтуера може да е полезен в работата на автосервиза.

NK Autoservice

Желаете повече информация? Нашият екип е готов да отговори на вашите въпроси!

Запитване

Пълнофункционалната демо версия, ще покаже предимствата на софтуера.

Изтегли