Какво ново?

27 мар 2015

Система за следене на продажната цена

Създадена е система за записване и извеждане като справка на историята на продажната цена за всяка стока. Активира се от менюто "Системни/Настройки/Стоки/Още.../Следене на хронология на продажната цена". След обелязването на тази отметка, при всяка редакция на цената в номенклатурата, системата отправя въпрос дали тази редакция да бъде записана в хронологията. Ако се избере "Да", цената се записва в специална таблица, заедно с текущата дата от сървъра. Хронологията е достъпна от справката за "Най-добра цена" от номенклатурата на стоките, бутонът:

Тази система позвлява да проследите как се е движила продажната цена за произволен период, без да е необходимо през същият да е имало каквото и да е движение по тази стока: доставки, продажби и т.н.

23 окт 2014

Рекурсия

Важно за всички, които използват дървовидна структура на контрагенти или стоки. Вече съдържанието на групата се показва рекурсивно т.е. съдържанието на тази, на която сме позиционирани, както и на всички подчинени, без ограничение на нивото надолу.

23 окт 2014

Управление на колонките на таблиците

Съществуващата от много години система за настройка на това всеки потребител кои колонки да вижда за всяка таблица, вече се обогати с нова функция: на видимите му колонки - дали да може да редактира съдържанието им или не. Менюто на десния бутон на мишката вече се казва "Упраление на колонки". Запазен е принципа всички колонки да са видими по подразбиране и за всеки потребител да се указват изрично забранените. Разликата е, че има две секции и всяка колконка може да се укаже независимо дали ще бъде видима и разрешена за редакция.

Тази функционалност допълва и обогатява цялостната система за потребителски достъп и позволява още по прецизна и фина настройка.

23 окт 2014

Система за отчитане на входяща консигнация

Създаден е инструмент, който позволява по-бързо и лесно да отделите стоките, които сте получили на консигнация и в последствие сте продали на крайни клиенти. На определено време, Вие се отчитате на доставчика какво сте продали, получавате фактура и разплащате продадените стоки. Възниква въпроса - как да отделим тези стоки от общо получените на консигнация, за да въведем номер на фактура и да разплатим. За това помага този инструмент. Намира се в меню "Документи/Разпределение на входяща информация". Избира се доставчик и обект, в който е извършена консигнацията. След натискане на бутона "Справка" се показват две таблици. Лявата съдържа всички доставени на консигнация стоки от този доставчик, които не са разпределени. Дясната по подразбиране е празна. Тя трябва да съдържа тези артикули, които трябва да се отделят в нова доставка. Нейното попълване може да стане по 3 начина, в зависимост от необходимостта:

  • Ръчно - въвежда се кода на артикула и количество от клавиатурата
  • Чрез бутона "Зареди продажби" - в таблицата се зарежат всички артикули, които са продадени през работния период на справката и някога са били доставяни от избрания доставчик
  • Попълване на всички продажби за период от справката "Оборот на продажби". На готово генерираната справка за стоки се избира менюто "Десен бутон/Добавяне в списък за разпределение на консигнация" и МиниМакс ги попълва автоматично. След като отворите меню "Документи/Разпределение на входяща информация" - те ще Ви очакват.

Списъкът може да бъде редактиран ръчно. Той е различен за всеки потребител и всеки може да обработва само собственият си. След като съставим необходимия списък се избира бутона "Разпределение". МиниМакс автоматично намира на хронологичен принцип доставките на консигнация и отделя количества в нова доставка, докато изчерпи списъка за разпределение или докато има налични доставени количества. Особеност е избора на дата на новата доставка. МиниМакс предлага по подразбиране датата на най-ранна консигнация, но дава и възможност за избор за промяна, ако сметнете за необходимо. След като разпределението приключи, в дясната таблица остават само тези стоки, чиито остатъчни количества за по-големи от нула т.е. не е достигнала консигнация за да се покрият.

На този принцип имате възможност да изчерпвате една или няколко големи доставки на консигнация многократно. За да не се загуби историята, какво точно се е случвало, е създадената допълнителна функция във формата за доставки. Когато сме позиционирани на доставка, която е указана като консигнационна, в менюто "Допълнителни функции" (жълтата звездичка) се появавя точка "Показване на разпределението на косигнация [номер и дата на документа]". Отваря се прозорец, който визуализира всички разпределяния от тази консигнация, заедно с номера и датата на фактурата от доставчика.

Модулът за консигнация се активира от меню "Насторйки/Допълнителни модули"

04 юли 2014

Кирилица/Латиница - БДС/Фонетична

Понякога постоянното превключване между кирилица и латиница и различните клавиатурни подредби може да е много досадно. За целта в MiniMax е създадена специална система за съответствия на символи, за да можете винаги да намерите това, което ви трябва, дори и да го напишете на друг "език". Например: ако търсите думата "раница", но в момента сте на латиница и напишете "ranica" - MiniMax ще открие съвпадения, за разлика от други софтуери. Същото важи и ако напишете "иьхсъь" - "раница", но когато клавиатурата е настроена на БДС, а вие пишете на фонетична подредба - MiniMax ще открие всичко.

04 юли 2014

Бързо търсене на стоки

Добавена е нова функция за намиране на стока с цел получаване на бърза информация за наличност и цена. В познатото поле "Идентификатор" в долния десен ъгъл на програмата, бихте могли да въведете символа ? и след това част от името на стоката. MiniMax ще намери всички съвпадения и ще ви ги представи в семпъл прозорец

01 юли 2014

Система за логистика

Функционалността, за която ще прочетете по-долу, е особено подходяща за фирми, които имат отдалечени търговски обекти (магазини) и ясно обособен централен обект (склад). Всеки магазин, на различно географско място, има необходимост от два "вида" стока - такава, която да бъде доставена при поръчка от клиент и мостри - стоки, които да запълват магазина и да създават добро впечатление. От друга страна, за оптимизация на транспортните разходи, е необходимо в едно превозно средство (камион) да бъдат натоверени стоките за повече от един магазин, подредени по реда на магазините.

За целта създадохме система, която да обслужи тази дейност. Като настоящи потребители знаете, че стоки, които са попълнени в поръчка, по която все още няма продажба, се появяват в справките като "резервирани". Към това добавихме документа "Заявление за прехвърляне", в който да се описват мострите. След това, във формата "Захранване на обекти" двата вида стоки се обединяват в един списък. Това позволява на отговорника на централният склад лесно да определи кои стоки ще се експедират, да определи приоритета (стоките за клиенти са по-важни от мострите), както и да създаде протоколи за прехвърляне автоматично за всички избрани стоки с натискането на един бутон. Стоките се прехвърлят по места, а за цялото съдържание на камиона може да се разпечата един обединен документ, който да придружава товара и улеснява отчетността при доставката във всеки магазин по маршрута.

14 дек 2013

Универсален филтър

Във всяка таблица (грид) на програмата, в горния ляв ъгъл се появява червена точка, когато се позиционираме на тази таблица. От нея се отваря функция за филтриране на съдържанието. Във фомата на филтъра има следните елементи: - Списък с възможните полета - Секция с възможните операции - "по-голямо(>)", "по-малко(<)", "равно(=)", "различно(<>)", съобразени с това дали полето е текстово или цифрово - Поле за критерий - Бутон за потвърждаване на всеки критерий - Бутон за прилагане на целия филтър върху таблицата(ОК). Отметките пред всяко поле се отбелязват автоматично, ако приложим критерий към него. Стъпките са следните: - Маркираме полето по което искаме да филтрираме - Избираме опрерация - Полето за въвеждане на критерий позволява както да въведем на ръка от клавиатурата, така и да изберем от падащ списък възможна стойност. С бутона със зелена отметка въвеждаме критерия. Ако желаем да филтрираме и по други полета - повтаряме същите стъпки. След като се изберат всички полета за филтриране трябва да се реши дали искаме да видим тези записи, които отговарят на всички критерии ЕДНОВРЕМЕННО или на всеки по отделно. Това става с отметката "Комбинирано", която се намира на големия бутон "ОК". С последния прилагаме филтъра. Отново на червената точка има избор за изключване на филтъра.

17 апр 2013

Система за следене на просрочени задължения

Създадена е нова функционалност, която позволява контролиране на просрочени задължения. За целта се използват два готови модула на програмата, които се комбинират чрез подходящи инструменти. Едният е "Досие на контрагент", а другият "Система за съобщения, срещи и задачи". Принципът: от досието можете да създадете задача с аларма, която да ви напомни (на вас или ваш колега/служител) да се свържете с въпросният контрагент. Това става от контестното меню на досието, СЛЕД генериране на последното (бутона със звезда в основната лента). Програмата създава нова задача, като автоматично попълва за кой контрагент става дума и сумата на задължението. О Вас се очаква да се зададе аларма за напомняне, както и за кой потребител се отнася задачата. След настъпване на часа на алармата, потребителят, който трябва да изпълни задачата има следните опции: - Ако задължението е покрито, да отбележи задачата като изпълнена. - Ако задължението НЕ е покрито, да отвори досието на контрагента към настоящия момент чрез бутона "Използвай препратката", както и да премести датата и часа за нова аларма напред във времето. Задачата не може да бъде отбелязана като изпълнена, докато сумата на задължението на контрагента не стане 0 (нула).

28 мар 2013

Бърз достъп до досие

Създадена е нова функция, която позволява бърз достъп до досие на контрагент, ако знаете кода му наизуст. В полето "идентификатор" в долната дясна част на основната форма на програмата напишете символа ! (удивителен знак) и след това кода на контагента. Натиснете "Enter" и ще видите досието му.