MiniMax е бизнес софтуер! Софтуер, разработван повече от 10 години, съобразен с българския пазар и особеностите в управлението на склад, търговия, внос, бизнес отношения с клиенти и контрол на персонала в българските фирми. MiniMax е стабилна платформа, основана на ясни и точни правила, взаимовръзки и процеси, които осигуряват пълен контрол над дейността.

Всички функции

MiniMax е разработен с идеята да работи самостоятелно, без изискване за закупуване на софтуери на други разработчици - офис пакети, инструменти за експорт/импорт, сървъри за бази данни и др. Софтуерът може да работи във всеки един бизнес, който използва безкасови разплащания и не налага необходимост от връзка с фискални устройства.

Приложение

MiniMax е софтуерна платформа, върху която могат да бъдат добавени модули и функционалности специфични за Вашия бизнес и така той да стане оптимален вариант между софтуер по поръчка и софтуер "конфекция". MiniMax е платформата, върху която с допълнителни модули може да се изградят: Решение за фитнес и спортни зали - NK Sport; Решение за автосервизи NK Autoservice.

Функции

MiniMax е цялостна интегрирана система за управление на търговско предприятие. MiniMax следва класическият модел на ERP системите и включва по-голямата част от техните модули. MiniMax организира ежедневната работа и спестява време, като помага в изпълнението на задачите Ви със следните функции:

 

Общи функции

Номенклатури /списъци/
Всички номенклатурни единици - стоки, клиенти, обекти, платежни центрове и други, се организират и каталогизират свободно от Вас. Можете да избирате между линейна и дървовидна структура.

Документи
Всички документи в системата са организирани в документна верига - подредена хронологична последователност, която позволява да генерирате документите един след друг с лесни инструменти - от офертата до фактурата!

Справки
Всички справки в MiniMax се генерират в реално време. Софтуерът разполага с над 60 справки, като голяма част от тях позволяват филтриране и настройка преди да бъдат изведени резултатите.

Универсален импорт / експорт
Създадени са универсални инструменти за експорт/импорт на данни в MS Excel и XML за всяка таблица. Прехвърляне на данни от друг софтуер или външни документи може да се извърши лесно и ежедневно от потребителя без намесата на разработчик.

Универсален печат
Интелигентен инструмент за печат на всяка таблица, с избор на колонки, подредба, широчина, запазване на изброените данни в шаблони. Експорт на всеки печат в популярни файлови формати - PDF, JPG, HTML и др. Изпращане на е-мейл с готовия документ директно от софтуера веднага след експорт.

Контрол на достъпа
MiniMax притежава две системи за контрол - превантивен и последващ. За всеки модул и всеки потребител могат да се задават права за достъп за действията: изглед, въвеждане, редакция и изтриване, както и права за достъп до елементи от номенклатурите. Последващият контрол записва всяко действие с дата, час и потребител /Лог/.

Връзка с баркод скенери
Баркодът позволява директна адресация до желаното място, като игнорира възможността за грешки. Ето защо е застъпен широко в системата - намиране на стоки, както и всички документи, автоматично отделяне по тип и номер и отваряне на точно търсения.

Взаимоотношения с клиенти – (CRM)

Комуникация с клиенти
Организиране на списъци с потенциални клиенти, отчетност на маркетинговите кампании по различните канали - обаждане, среща, електронна поща. Съставяне и изпращане на e-mail бюлетин.

Продажби и ефективност
Следене на стоковите и паричните взаимоотношения с клиентите. Система за отстъпки, надценки, клиентски карти, следене на лимити и задължения. Справки относно ефективността на ангажираните лица.

Следпродажбено обслужване
Сервизен модул за абонаментно и гаранционно обслужване на клиентите. Система за съобщения, срещи и задачи с аларма за предстоящи събития, обвързани с документооборота.

Планиране на ресурси

Управление на ресурси
Софтуерът дава на компанията възможност в реално време да бъдат проследявани основни работни процеси като производство, доставки, продажби на едро, поръчки, заявки и други. Софтуера следи ресурсите, с които се оперира - наличности на стоки и парични средства, капацитет за производство и изпълнението на поетите от компанията задължения.

Интернет магазин
Изцяло интегрираният модул за интернет търговия предоставя инструменти за организиране на интернет каталог: групиране, ценообразуване, аналози, опции, свързани продукти, бонус пакети, промоции. Приемане на поръчки от интернет и вписването им в общия стокооборот, общи наличности и отчети с клиенти.

Бизнес анализ
За най-високите нива на мениджмънта, MiniMax осигурява система от справки и мулти-фирмени отчети за движението на финансови и стокови средства. Сравнителният анализ на база периоди и сезонност на дейността осгуряват информация за правилни мениджърски решения и по-добро планиране.

Управление на веригата на доставка –(SCM)

Модул "Внос"
Вносът на стоки е съпроводен с документи и разходи, влияещи върху ценообразуването и последващата продажба, подсигуряването на наличности и поръчки. Модул Внос организира всичко това и запазва историята на всеки един импорт.

Заявки и осигуряване
Проследяване на заявките към доставчици и отчитане на влиянието върху производство и покриване на поръчки.

MiniMax

Желаете повече информация? Нашият екип е готов да отговори на вашите въпроси!

Запитване

Пълнофункционалната демо версия, ще покаже предимствата на софтуера.

Изтегли

Ако желаете да получите оферта за лицензиране, инсталиране, допълнителни услуги и поддръжка може да се свържете с нас.