Търговски марки

Собствени регистрирани търговски марки

NK Software, MiniMax Business Software и Estate Manager са регистрирани търговски марки на НК Софтуер ООД (правоприемник на СД "НК Софтуер Николов и Караиванов и с-ие") с решение на Патентно ведомство на Република България. В класовете в които е регистрирана търговската марка, правата за използване са изключителна собственост на притежателите й и всяко използване на марката  без изричното съгласие на притежателя е наказуемо от закона за Търговските марки и географските означения, както и други закони. Използване на изображението, словосъчетанието и части от тях за обозначаването на други продукти, услуги, субекти и обекти нарушава правата на собственика.

Smart Point е регистрирана търговска марка на Светослав Николов и Ивайло Дечев и е предоставена за ползване от "НК Софтуер" ООД.

Други

Adobe Acrobat , Adobe Flash Lite, Adobe Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition и Adobe Reader са запазени марки или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или в други държави.

Blogger, Google Checkout, Google Maps, Google Mobile и Google са запазени марки или регистрирани търговски марки на Google, Inc. Всички други имена на компании и продукти могат да бъдат запазени марки на съответните компании, с които те са свързани.

Java, JavaScript и Java-базираните търговски марки и лога са запазени марки или регистрирани търговски марки на Sun Microsystems, Inc., в САЩ и други страни

Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Exchange ActiveSync, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, Microsoft Windows Live, Microsoft Windows Media, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows, Microsoft Windows XP, Microsoft Word и MSN са регистрирани търговски марки или запазени марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други държави.

Yahoo! е запазена марка или регистрирана търговска марка на Yahoo! Inc.

Всички други упоменати търговски марки в сайта са собственост на техните притежатели.