Какво ново?

10 юни 2011

Офиси

Добавена е възможност за създаване на списък с офиси. За всеки агент (брокер) се указва от кой офис е. Офисът има свои собствени координати за контакт. На различни места в системата се настройва дали да бъдат предоставени (показани) личните контакти на агента или тези на офиса, към който е прикрепен.

10 юни 2011

Управление на снимките

Създаден е специален мениджър за организиране на снимките за определен имот. От специален бутон (четири стрелки) в секцията за изображения, се отваря нова форма в цял екран, която позволява по-широк поглед върху повече снимки, като запазва функциите за добавяне, премахване, пренареждане и разглеждане.

10 юни 2011

Потенциални клиенти

Намирането е на подходящи оферти при позициониране върху потенциален клиент е обогатено с още 2 незадължителни параметъра: атрибути на имоти и етаж (ниво). Ако оставите тези секции празни, те няма да участвуват в търсенето. С попълването им, имате възможност да конкретизирате в още по-висока степен желанията на клиентите.

10 юни 2011

Етажност на имоти

Освен сегашното поле "Етаж" към имоти, което е текстово и описателно, са добавени две нови полета, определящи нивото на етажа - "Етаж (ниво)" и "Брой етажи". Последните могат да бъдат само цифрови и определят абсолютната позиция на етажа, без значение дали е магазин, партер, живущ и др.

10 юни 2011

Права на потребители

Обогатена е възможността за определяне на права на потребителите по отношение на потенциалните клиенти. За всеки потребител се задава дали да може да вижда ключовите детайли (град, адрес, телефон) на клиенти на друг потребител. Освен това, администраторът има възможност да прехвърля правата на даден клиент между различните потребители. Настройката е достъпна от менюто "Системни/Потребители/Забрани".

23 мар 2011

Допълнителни лица

Изработена е възможност за добавяне на повече от едно лице при допълнителните данни за офертата - например съсобственици при продажба или отдаване под наем.

23 мар 2011

Типове клиенти

В системата са добавени 4 твърди типа клиенти: - Продавач - Купувач - Наемодател - Наемател Тези типове могат да се отнасят както към определена оферта ("Документи/Имоти"), така и към конкретни клиенти по принцип ("Документи/Клиенти").

23 мар 2011

Обяви

Изцяло е променен и обновен печата на обяви. Вече, освен лого, за обявите може да се настройва и цвят на рамката. Добавена е пълна уникод (Unicode UTF-8) поддръжка.

23 мар 2011

Експорт на снимки

Добавена е функция, която позволява да експортнете всички изображения от една оферта като файлове в отделна папка. Операцията е достъпна от секцията за добавяне на картинки и други файлове.

23 мар 2011

Персонален брокер

На всеки клиент вече може да се отбелязва персонален брокер.