Функции и приложение

Функции

Мениджър имоти (Estate Manager) е цялостна система за организация на агенция за недвижими имоти и строителни компании.

Estate Manager организира ежедневната работа и спестява време, като помага в следните направления:

 

Оферти
Управление на база данни с оферти - за имоти и ваканционни комплекси

Брокери
Организиране на брокерите - достъп до информация, заплащане, отчетност, контрол.

Огледи и срещи
Организиране на огледи, събития, срещи;

Клиенти
Организиране на база данни с клиенти и търсените от тях параметри;

Документи
Организиране на документооборота - печат на оферти, справки, списъци и отчети

Уеб сайт
Управление на фирмен уеб сайт

Портали за имоти
Пълен контрол над експорта на оферти в портални сайтове за имоти

Мобилно приложение
Използване и качване на информация "в движение", чрез мобилното приложение Estate Manager

Комплекси
Модул за управление на имоти, които са във ваканционни комплекси или ново строителство.

 

Това са само част от нещата, в които софтуера подпомага организирането на дейността на агенция за имоти или строителна компания. Ето някои други функции на Estate Manager:

 1. Мултиезичен интерфейс - софтуера е проектиран с възможността, за сменяне на езика на който са изписани менюта, полета, бутони, таблици и прозорци на програмата. В момента съществува - основният - Български интерфейс и Английски интерфейс. Няма ограничение за добавяне на нов език.
 2. Мултиезична информация - Информацията в програмата, която описва офертите може да се поддържа на много езици. Отново няма ограничение за броя на езиците. За пример - описанието на една оферта може да се напише на Български, Английски и Руски. Това е нужно, когато желаете да поддържате уеб сайт чрез софтуера и уеб сайта е на няколко езика.
 3. Работа с валути и валутни курсове - задава се основна валута (напр. Евро), добавят се и други валути (напр. долар и лев) и се задават, курсовете им спрямо основната валута. Останалите изчисления са работа на софтуера.
 4. Справки - Възможност за справки за движението на цените, справка за наличните оферти, справка за огледите извършени от брокерите
 5. Архивиране - софтуера притежава възможност за архивиране на базата данни, както ръчно така и автоматично чрез допълнителен софтуер.

Приложение

За да може да Ви разкрием пълният потенциал на софтуера, ще Ви дадем пример от практиката:

 1. В някой от офисите на агенцията Ви, идва клиент, който желае да продаде имота си. След като проведе разговор с него, брокерът въвежда информация за имота. Избира вида на имота, типа на сделката, местоположението на имота, етажност, степен на завършеност, екстрите които има и кратко описание за имота. Избира се брокера, който ще е отговорен за тази оферта, както и данните на собственика - име, адрес, телефон, документите, които е донесъл, и забележки. Към всяка оферта може да добавите неограничен брой снимки и документи.

 2. След като брокера е въвел данните за имота и собственика - може за секунди да отпечата Договор за посредничество при продажба на НИ, използвайки готови шаблони, зададени от агенцията.

 3. С натискането на един бутон офертата се изпраща във фирмения уеб сайт, както и в избрани портални сайтове за недвижими имоти. Така офертата е на разположение на потенциални клиенти, които търсят в Интернет.

 4. Другите офиси на агенцията също изпращат оферти в Интернет сайта. Всеки един офис от агенцията изпраща офертите си в интернет сайта и приема офертите на другите офиси. По този начин във всеки един офис има информация за офертите във цялата агенция.

 5. Всеки един аспект от работата на брокера може да бъде контролирана: офертата да бъде проверена от модератор преди качването й на сайта, данните на офертата да бъдат видими или не за останалите брокери, проверка на офертата за пропуски или липсващи данни.

 6. Когато потенциален клиент, желае да използа услугите на агенцията за намиране на имот, това може да бъде осъществено, чрез функцията за специализирано търсене на оферти. Брокерът може да подбере списък с оферти, които отговарят на критериите на клиента. Този списък може да се разпечата от софтуера и да се използва от брокера при огледи.

 7. Често се случва, в даден момент, да не са налични оферти, отговарящи на търсенията на клиента. Тогава на помощ но брокера идва модул "Клиенти", където подробно можем да опишем неговите желания - вид имот, максимална цена, местоположение и др. От тук нататък софтуерът се грижи да уведоми, когато има оферта, отговаряща на желанията на клиента и брокерът да се свърже с него.

 8. За да се следи работата на брокерите, всеки направен от тях оглед на даден имот може да се въвежда в програмата. Всеки оглед е свързан и с клиент, като по този начин може да бъдат следени огледите и от гледна точка на клиентите.

 9. След като офертата е добра за купувача, може да се осъществи сделка за имота. Необходимо е да се добавят данните на купувача в програмата и след това да се отпечатат договорите необходими за покупко продажба на НИ.

 10. Данните за сделката се запазват в база данни, служат като архив, и могат да се използват като справочна информация за даден клиент. Към всяка оферта могат да се добавят файлове, които имат отношение към нея - договори, пълномощни, ценови листи

 11. След като имота вече е продаден, грижата по уведомяването на другите офиси, както грижата и за махането на офертата от вашия уеб сайт - се поема от софтуера. Достатъчно е само да смените статуса на офертата от "свободен" на "продаден" и останалото е грижа на програмата.